Om konflikter

Här kan du läsa en kortare presentation av lite av grunden inom ämnet konflikter, från tid till annan kommer denna text att förnyas och ändras så titta gärna in här då och då.
Företagets konfliktlösare i Göteborg

Konflikter

Det finns massor att skriva om konflikter, saker som kan revolutionera vår tillvaro och skapa utrymme för ett helt nytt liv.
Begreppen inom detta fält är ofta väldigt värdeladdade och förknippas med det som upplevs som svårt och tråkigt, men det är skillnad på känslor och verklighet.

Läs orden konflikt, konflikthantering och konfliktlösning och fundera i några sekunder på vad du tänker att skillnaden är.
Början är dock lika viktig som slutet och mitten däremellan.
Början handlar om tre ord och dess betydelse:
– Konflikt, Konflikthantering, Konfliktlösning

Kul med konflikter

Det är ett påstående som de flesta inte håller med om. Det kan till och med kännas som lite provocerande när jag skriver att det är kul med konflikter. Du kanske till och med orkar engagera dig tillräckligt mycket för att känna ilska över mitt påstående. En tanke kanske far genom ditt huvud som säger dig ”e han dum i hela huvudet, eller?” (om du är från Göteborg, annars så formulerar du det säkert annorlunda).

Jag står kvar och säger dig en gång till att det är kul med konflikter, men bara om du har lite koll på hur/vad du kan göra. Det är när du inte har koll på vad/hur du kan göra som det blir svårt, det är då det kommer en krypande känsla av rädsla och hopplöshet över dig.

Men vem är det som har berättat för dig hur du ska bete dig i konflikter då? Kanske har du haft dina föräldrar som förebild och hur bra gick det för dem då? Det kan vara andra vuxna exempelvis lärare eller personer som har haft inflytande i ditt liv, men fortfarande – Hur bra gick det för dem? Trots att de gjorde så gott de kunde hela tiden.

Om du skulle lära dig ett nytt språk så skulle inte någon tycka att det vore konstigt om du fick ta lektioner och lära dig att uttala enkla ord innan du åkte iväg till Paris och beställde en tre rätters middag. Fast detta med konflikter i våra liv uppfostras vi till att tro att vi ska kunna fixa med en klackspark och ena handen bakbunden. Det är som om det ska bara funka av sig själv.

Låt mig nu fastslå att det kommer aldrig att fixa sig av sig själv, glöm det. Du måste jobba för att det ska bli bra. Det finns inte några snabba lösningar. Det finns inte en bok som du kan läsa och sedan är allt bra. Det existerar inte!

Fördelen med att lära sig något om konflikter är att du kommer ha nytta av det i hela ditt liv, alltså inte bara för all framtid utan även för allt från dina relationer till andra människor till relationen till dig själv.


Ja, du behöver ta tag i detta nu annars kommer du ju aldrig ha kul med konflikter, utan istället kommer du gå omkring med ont i magen när de dyker upp i ditt liv och det gör de dagligen, fast det kanske du inte ens ser.
Nej jag målar inte en negativ mörk bild med otäcka färger. Det är ju kul med konflikter, så låt det vara det, skapa dina egna förutsättningar och njut av att du kan vara i konflikt utan att världen går under!

Det finns hopp och glädje också!
Glädjen med att göra rätt från början är större än all rädsla i världen. Så låt oss fundera ett tag på vad som behövs för att göra rätt.

Konfliktlösning

Konfliktlösning är inte bara något som görs, det är!
Ofta när jag föreläser så möter jag människor som önskar olika saker att kunna göra för att skapa konfliktlösning. Människor som önskar att livet var annorlunda, eller att relationer inte ska kräva energi eller ansvar. Då brukar jag svara att den lätta kursen är i en annan sal, lite längre ner i korridoren. Men om de vill vara kvar så kan vi titta på vad som kan vara det första steget till att vara, i stället för att göra.

Konfliktlösning är ett sätt att leva, det är summan av hur du är och hur du vill vara. Det är du som bestämmer i ditt liv och därför kan också du vara det du vill.

Konfliktlösning är att gå från motstånd till medkraft, det handlar om att omvända destruktiv energi till konstruktiv energi.

Konfliktlösning innebär att alla inblandade parters behov blir undersökta och tillgodosedda.

Konfliktlösning måste innehålla en ordentlig observation om hur situationen ser ut idag. Alla inblandade parter måste gemensamt göra en bedömning av hur det är idag.

Konfliktlösning kräver att en har en plan för framtiden och att alla inblandade parter är med och planerar för framtiden. Inte bara för att den aktuella konflikten ska kunna lösas, utan även för att kunna veta hur en ska göra om det uppstår en ny konflikt i framtiden.

Konfliktlösning har med andra ord en ”vara nöjdgaranti”.

Konfliktlösning handlar om dig.

Konfliktlösning är bra för alla parter och består genom tiden.

Konflikthantering

Konflikthantering gör du.
Varje handling i en konflikt, vare sig den är reaktiv eller aktiv, är något du gör som bidrar till resultatet. Konflikthantering är det vi har lärt oss att göra, det är det som vi har mött från första dagen i våra liv. Konflikthantering är det som vi har lärt oss från exempelvis våra föräldrar. Vi gör så gott vi kan utifrån den kunskap och erfarenhet vi bär med oss.

Konflikthantering är att hantera konflikter och det innefattar handlingar och beteenden som sträcker sig från att döda till att dela på en kaka.

Konflikthantering har inte en ”nöjdgaranti” och innebär inte att alla per definition ska känna sig nöjda med resultatet. Har ena parten i en konflikt tillräckligt med makt kan den påtvinga den andra det den vill.

Konflikthantering har oftast inte ett långsiktigt perspektiv, situationen hanteras här och nu och ser inte så mycket till framtida konsekvenser. Däremot hoppas de inblandade att de insatser som gjorts ska räcka till för att behålla ”status quo”.

Konflikthantering kan dock vara ett steg för att uppnå konfliktlösning, det kan till och med vara nödvändigt för att kunna uppnå konfliktlösning.

Konflikthantering kan vara det bästa som kan göras till en början.