Tjänster

Akut konfliktlösning

Den som befinner sig mitt uppe i en konflikt kan ofta uppleva situationen som komplicerad och oöverskådlig.

JagochBates träder in i pågående konflikter och ger parterna redskapen som behövs för att hantera och lösa konflikter.

LÄS MER

Preventiv konfliktlösning

Med konfliktkunskap kan konflikter lösas redan innan de bryter ut. En sådan konfliktlösning är effektivare och medför ofta positiva sidoeffekter.

JagochBates tränar er förmåga att förebygga konflikter.

LÄS MER

Konflikthandledning

Konflikthandledning är ett verktyg som stärker såväl personer inom som utanför en konfliktdrabbad grupp.

JagochBates guider och handleder er inom konfliktområdet.

LÄS MER

Medling

Att ta ansvar för att inte vara överens är första steget till en överenskommelse.

JagochBates erbjuder medling utifrån kundens behov.

LÄS MER

Coaching

Att ha koll på hur man ska uppnå sina mål är ju i ärlighetens namn inte det lättaste. Och förresten att överhuvudtaget veta vad man har för mål är inte helt självklart. Men när vi vet vart vi ska kan vi börja resan.

Gustav på JagochBates sätter dig i förarsätet av ditt liv och coachar mot dina mål.

LÄS MER

Presentationsteknik

Presentationsteknik är ett hantverk där innehållet formas till kunskap och färdigheter hos mottagaren.

Nyckeln i presentationsteknik ligger i förmågan att skapa begriplighet och motivation av information.

LÄS MER

Föräldrautbildning

Att leva i en relation är inte alltid så enkelt, ibland är det till och med svårt. Och som vuxen är dina relationer till andra vuxna, ditt barns uppväxtmiljö.

JagochBates arbetar med kombination av konfliktlösning och jämställdhet! För att skapa hållbara föräldrar och ett hållbart samhälle.

LÄS MER

Akut konfliktlösning

Ibland hinner en inte tänka efter före och helt plötsligt så har en hamnat i en ohållbar situation. I sådana stunder är det lätt att känna panik och tro att en måste ta till drastiska förändringar eller att det är kört. Men det är sällan fallet, oftast så finns det mer tid och handlingsmöjligheter än vad som först syns. Det som oftast behövs är hjälp och stöd att förstå konflikten och genom att förstå situationen så kan alla ta nya mera övervägda beslut och därmed kunna agera snarare än att reagera. I den akuta konfliktlösning så jobbar jag i nära samarbete med de inblandade parterna för att arbeta fram en plan för hur vi ska gå vidare utan att riskera att förvärra situationen eller fördärva relationerna. Först skapar vi en stabil grund att stå på sedan utforskar vi hur vi ska lösa konflikten.

Preventiv konfliktlösning

I livet är det inte alltid vi har lyxen att tänka efter före, men när vi kan det så resulterar det oftast att vi tar smarta beslut baserat på rätt information. När vi känner oss trängda på något vis tenderar vi att inte förstå, lyssna och tänka i vår vanliga kapacitet. Att skapa handlingsutrymme är att skapa mera tid och tid ger oss möjligheten att göra rätt. Först när det skapats ett gemensamt språk kring saker som oftast få bli oomnämnda, kan vi börja kommunicera kring det och faktiskt förstå varandra. Väldigt mycket av de konflikter som vi är med om finns där för att vi inte vet hur vi ska kunna kommunicera om dem. Om vi lär oss hur vi sätter ord på dem kommer de inte att eskalera på det vis som de vanligtvis gör. Om vi lär oss att förstå oss själva och vårt egna beteende ökar troligheten drastiskt att vi förstår andra också!

Konflikthandledning

Konflikthandledning ska inte blandas ihop med coaching. Konflikthandledning är en mycket mera styr process och en rådgivande situation där jag som expert på konflikter hjälper dig/er att finna nya vägar, nya tankar att nå konfliktlösning. Har du kört fast i ditt liv och känner att det ofta blir konflikt där du befinner dig? Konflikthandledning ges till individer, par och grupper. Upplägget och tidsåtgången måste diskuteras innan processen börjar.

Medling

Ibland är det inte lösning som behövs i första hand, det finns inte tid att göra det jobbet, men behovet av att komma fram till något som gör det möjligt att fortsätta framåt är nödvändigt, då är medling ett sätt att kunna ta sig vidare.
Jag hjälper parterna att kommunicera kring de frågor som de behöver hantera. Denna form av medling måste vara frivillig från alla parter och innan vi börjar så skriver vi ett kontrakt kring vad för regler som ska gälla under medlingen.

Coaching

Att hitta sig själv och ha koll på hur en ska uppnå sina mål är ju i ärlighetens namn inte det lättaste. Och förresten att över huvud taget veta vad en har för mål är ofta svårare än kul! Men det som gör det så svårt är ofta att vi får för oss att vi måste göra och förstå allt själva, när vi egentligen bara behöver stöd och någon som ställer frågor som vi faktiskt måste svara på och inte bara skjuta ifrån oss. Ibland kan det vara läge att mera strukturerat fundera på vad en vill, att ta reda på vad eller vart en ska ta sig för att komma vidare. Med detta hjälper jag dig. Jag kommer att ställa obekväma frågor och kanske trampa på en öm tå eller två, men jag kommer aldrig att lämna dig i sticket och jag kommer att vara där för dig tills dess att du är framme.

Presentationsteknik

Att presentera ditt ämne så att deltagarna vill ha mera, att lägga upp en föreläsning/dragning på bästa sätt? Vad behöver du göra för att ha kul på scenen? Hur skulle det vara om nervositeten inte kändes tung? Hur skrivs ett manus som fungerar, hur ska ett syfte formuleras och hur vet jag om min publik förstår något? Vad händer om någon i publiken säger att jag inte vet vad jag pratar om, eller om jag kommer av mig? Presentationsteknik är en träning som är till för dig som känner att du vill lära dig hur du ska få fram ditt budskap. Du kanske är van vid att hålla i presentationer men känner att det finns saker som du skulle kunna bli bättre på. Eller kanske har du fått nya arbetsuppgifter som gör att du nu behöver hålla presentationer. Här möter jag gärna lite mindre grupper om upp till 15 individer, under allt från några timmar till två heldagar. Upplägget diskuteras med dig utefter vad behoven är. Träningen i presentationsteknik ger dig många olika hjälpmedel för hur du ska förbereda dig och agera i olika situationer. Teori varvas med övningar och övningarna kopplas till vad du behöver i just din arbetssituation. Jag jobbar med små grupper i presentationsteknik för att det ska finnas tid till övningar, diskussioner och egna frågor. Jag har undervisat i presentationsteknik på Göteborgs universitet sedan 2003.

Föräldrautbildning

15 månader DU JAG och en till Föräldrarnas relation är barnens uppväxtmiljö. Kombination av konfliktlösning och jämställdhet! För att skapa hållbara föräldrar och ett hållbart samhälle.

Föräldrarnas relation är barnets uppväxtmiljö
Om det ska gå bra för barnet gäller det att föräldrarna mår och fungera bra i sitt föräldraskap.
Obearbetat och oskickligt hanterat leder ojämställda relationer ofta till uppslitande känslomässiga erfarenheter, inte sällan till allt djupare konflikter och ibland till separation – det kostar både pengar och välmående.
Uttalade mål i samhället krockar med gamla inlärda (omedvetna) könsnormer. Förändrade livsvillkor när 2 blir 3 vilket leder till förvirring även i de mest stabila relationer. Ansvarsfördelning och beteenden utmanas på allvar även hos dem som tidigare sett jämställdhet i familjen som en självklarhet.
När två blir tre förändras tidigare sätt att kommunicera med varandra mycket på grund av trötthet, utmattning inre känslostormar etc. Det tar sig uttryck i oklara budskap, missriktad ilska och upplevs ofta som avsaknad av trygghet och stöd.

Därför behövs programmet
Programmet tar fasta på samarbetet mellan konflikter och ojämställdhet. …liksom på dess motsats; ett hållbart föräldraskap, som bygger på god kommunikation, jämställdhet och utrymme för medvetna val kopplat till allas behov.
Ett par som kommunicerar, löser sina konflikter och lever medvetet, aktivt jämställt mår och presterar bättre. Både som föräldrar, individer, par och i övriga roller i livet. Det innebär att en arbetsgivare exempelvis får en mer effektiv medarbetare.

Gustav Bates
Godkänd för F-skatt