Preventiv konfliktlösning

Information kommer snart

Bok på väg

För dig som vill veta mer om konflikter. Under året 2014 kommer boken du vill ha om konflikter. Författaren är Gustav Bates iniativtagaren bakom JagochBates. Kontakta JagochBates för mer information.

Information kommer snart

Preventiv konfliktlösning

I livet är det inte alltid vi har lyxen att tänka efter före, men när vi kan det så resulterar det oftast att vi tar smarta beslut baserat på rätt information. När vi känner oss trängda på något vis tenderar vi att inte förstå, lyssna och tänka i vår vanliga kapacitet. Att skapa handlingsutrymme är att skapa mera tid och tid ger oss möjligheten att göra rätt.

Först när det skapats ett gemensamt språk kring saker som oftast få bli oomnämnda, kan vi börja kommunicera kring det och faktiskt förstå varandra. Väldigt mycket av de konflikter som vi är med om finns där för att vi inte vet hur vi ska kunna kommunicera om dem. Om vi lär oss hur vi sätter ord på dem kommer de inte att eskalera på det vis som de vanligtvis gör. Om vi lär oss att förstå oss själva och vårt egna beteende ökar troligheten drastiskt att vi förstår andra också!