Medling

Information kommer snart

Bok på väg

För dig som vill veta mer om konflikter. Under året 2014 kommer boken du vill ha om konflikter. Författaren är Gustav Bates iniativtagaren bakom JagochBates. Kontakta JagochBates för mer information.

Information kommer snart

Medling

Ibland är det inte lösning som behövs i första hand, det finns inte tid att göra det jobbet, men behovet av att komma fram till något som gör det möjligt att fortsätta framåt är nödvändigt, då är medling ett sätt att kunna ta sig vidare. Jag hjälper parterna att kommunicera kring de frågor som de behöver hantera. Denna form av medling måste vara frivillig från alla parter och innan vi börjar så skriver vi ett kontrakt kring vad för regler som ska gälla under medlingen.