Konflikthandledning

Information kommer snart

Bok på väg

För dig som vill veta mer om konflikter. Under året 2014 kommer boken du vill ha om konflikter. Författaren är Gustav Bates iniativtagaren bakom JagochBates. Kontakta JagochBates för mer information.

Information kommer snart

Konflikthandledning

Konflikthandledning ska inte blandas ihop med coaching. Konflikthandledning är en mycket mera styr process och en rådgivande situation där jag som expert på konflikter hjälper dig/er att finna nya vägar, nya tankar att nå konfliktlösning.

Har du kört fast i ditt liv och känner att det ofta blir konflikt där du befinner dig?

Konflikthandledning ges till individer, par och grupper. Upplägget och tidsåtgången måste diskuteras innan processen börjar.