JagochBates

Information kommer snart

Bok på väg

För dig som vill veta mer om konflikter. Under året 2014 kommer boken du vill ha om konflikter. Författaren är Gustav Bates iniativtagaren bakom JagochBates. Kontakta JagochBates för mer information.

Information kommer snart

Din konfliktlösare i Göteborg

Det är jag som är Bates
och du som är jag!

JagochBates är ett företag som stödjer, hjälpa individer, grupper och organisationer:

När du vill ha känslor av inkludering på jobbet.  När du vill ha mer arbetsglädje och vi-känsla. När konflikter söndrar såväl stämning som effektivitet. När du önskar mer samarbete och mindre motarbete i ditt team eller din ledningsgrupp. Eller när du vill få slut på rivaliserade ‘vi och dom’-uppdelningar.

Många har du koll på vad du vill uppnå, det är svårare att nå dit men så länge du har koll på vad det är du vill uppnå så kan vi hjälpas åt att nå dit. Ju mer skräddarsydd insatsen är till er situation, desto större utdelning får ni av det utförda uppdraget.

Mera konkret info om företaget