Föräldrautbildning

Information kommer snart

Bok på väg

För dig som vill veta mer om konflikter. Under året 2014 kommer boken du vill ha om konflikter. Författaren är Gustav Bates iniativtagaren bakom JagochBates. Kontakta JagochBates för mer information.

Information kommer snart

Föräldrautbildning

15 månader DU JAG och en till Föräldrarnas relation är barnens uppväxtmiljö. Kombination av konfliktlösning och jämställdhet! För att skapa hållbara föräldrar och ett hållbart samhälle.

Föräldrarnas relation är barnets uppväxtmiljö

  • Om det ska gå bra för barnet gäller det att föräldrarna mår och fungera bra i sitt föräldraskap.
  • Obearbetat och oskickligt hanterat leder ojämställda relationer ofta till uppslitande känslomässiga erfarenheter, inte sällan till allt djupare konflikter och ibland till separation – det kostar både pengar och välmående.
  • Uttalade mål i samhället krockar med gamla inlärda (omedvetna) könsnormer. Förändrade livsvillkor när 2 blir 3 vilket leder till förvirring även i de mest stabila relationer. Ansvarsfördelning och beteenden utmanas på allvar även hos dem som tidigare sett jämställdhet i familjen som en självklarhet.
  • När två blir tre förändras tidigare sätt att kommunicera med varandra mycket på grund av trötthet, utmattning inre känslostormar etc. Det tar sig uttryck i oklara budskap, missriktad ilska och upplevs ofta som avsaknad av trygghet och stöd.

Därför behövs programmet

  • Programmet tar fasta på samarbetet mellan konflikter och ojämställdhet. ...liksom på dess motsats; ett hållbart föräldraskap, som bygger på god kommunikation, jämställdhet och utrymme för medvetna val kopplat till allas behov.
  • Ett par som kommunicerar, löser sina konflikter och lever medvetet, aktivt jämställt mår och presterar bättre. Både som föräldrar, individer, par och i övriga roller i livet. Det innebär att en arbetsgivare exempelvis får en mer effektiv medarbetare.