Akut konfliktlösning

Information kommer snart

Bok på väg

För dig som vill veta mer om konflikter. Under året 2014 kommer boken du vill ha om konflikter. Författaren är Gustav Bates iniativtagaren bakom JagochBates. Kontakta JagochBates för mer information.

Information kommer snart

Akut konfliktlösning

Ibland hinner en inte tänka efter före och helt plötsligt så har en hamnat i en ohållbar situation. I sådana stunder är det lätt att känna panik och tro att en måste ta till drastiska förändringar eller att det är kört. Men det är sällan fallet, oftast så finns det mer tid och handlingsmöjligheter än vad som först syns. Det som oftast behövs är hjälp och stöd att förstå konflikten och genom att förstå situationen så kan alla ta nya mera övervägda beslut och därmed kunna agera snarare än att reagera.

I den akuta konfliktlösning så jobbar jag i nära samarbete med de inblandade parterna för att arbeta fram en plan för hur vi ska gå vidare utan att riskera att förvärra situationen eller fördärva relationerna. Först skapar vi en stabil grund att stå på sedan utforskar vi hur vi ska lösa konflikten.